Sommerøya søker daglig leder

Sommerøya er en musikkfestival som 7. - 8. august 2020 blir arrangert for ellevte året på rad. Avviklingen skjer i Ekeberg Kulturpark i Oslo. Bedriften har 16  prosjektmedarbeidere i ulike stillinger i tillegg til omkring 150 frivillige ved avvikling. Arrangementet er Skandivavias viktigste utendørsfestival for klubbmusikk. I tillegg kuraterer festivalen et kunstprogram av høy kvalitet som presenteres på festivalområdet. Festivalen har mottatt støtte fra Kulturetaten i Oslo de siste 10 årene.

I takt med at festivalen vokser og oppgavene blir flere er det ønskelig å utvide staben.
Sommerøya søker en ny daglig leder i en 80% stilling for snarlig tiltredelse. 


 

Daglig leder har det administrative og økonomiske ansvaret for Sommerøya.

Stillingen rapporterer direkte til styret.


Oppgaver:

 • Relasjonsbygging med samarbeidspartnere, eiere og ansatte

 • Følge opp og videreutvikle stab/organisasjon 

 • Legge til rette for et sikkert og hyggelig arbeidsmiljø 
 • Stå for kommunikasjon og søknader/tillatelser hos ulike myndigheter

 • Utarbeide og følge budsjett

 • Sammenstille regnskap med regnskapsfører 

 • Overordnet ansvar for alle avtaler/bestillinger 

 • Overordnet ansvar for gjennomføring av arrangementet

 • Ha et markedsorientert fokus med kunstnerisk og økonomisk vekst som mål
   

Personlige egenskaper:

 • Stor arbeidskapasitet

 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig of muntlig

 • Positiv, løsningsorientert og proaktiv

 • Evne til å jobbe strukturert med høy gjennomføringskraft

 • Gode samarbeidsevner og evne til å skape entusiasme 

 • Interesse for elektronisk musikk kan være en fordel

Kvalifikasjoner:

 • God i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

 • Relevant utdannelse er ønskelig

 • Erfaring med lederansvar

Sommerøya tilbyr:

 • Kontor i Oslo sentrum

 • Et hyggelig arbeidsmiljø

 • Mulighet for fleksitid

 • Gode utviklingsmuligheter

 • Lønn etter avtale
Søknad eller spørsmål sendes til antonsolberg@sommeroya.no
Søknadsfrist er 12. januar 2020For å vite mer om festivalen:

Nettside - www.sommeroya.no

Facebook - www.facebook.com/sommeroya

Instagram - www.instagram.com/sommeroya


Del gjerne!

CONTACT             PRESS            PARTNER       

COPYRIGHT © SOMMERØYA 2020

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • SoundCloud
 • Flickr
 • Spotify